Sloopwerk
voor meer info: 0522 46 37 07

Aan grondwerk gaat nog weleens wat sloopwerk vooraf. Er moeten oude panden of opstallen van de kavel worden verwijderd. Mussche BV doet dat vakkundig en efficiënt. Ze weten om te gaan met materialen, die een speciale behandeling nodig hebben. Ook het afvoeren van het sloopmateriaal komt daar nog bij maar ook dit vormt voor Mussche BV geen enkel probleem. Het afval kan probleemloos afgevoerd worden in containerbakken welke Mussche BV in haar bezit heeft.

Mussche BV is in het bezit van de modernste en goed onderhouden machines en materieel, voorzien van goedgekeurde EC-merken, waardoor zij op selectieve wijze kunnen slopen. Dankzij deze sloopwijze kan optimaal hergebruik gerealiseerd worden.

Mede door de huidige (milieu-)wetgeving is sloopwerk uitgegroeid tot een bedrijfstak waar vakkundigheid noodzakelijk is. Mussche BV staat haar mannetje bij iedere fase van het sloopproject. Ook het begeleiden van asbestinventarisatie hoort hierbij, compleet voorzien van een asbestinventarisatie rapport. Aan de hand van een speciaal opgezet werkplan worden alle fases deskundig begeleid tot en met de oplevering.

Bij renovatiesloop wordt het dragende gedeelte van gebouwen en installaties intact gelaten. Voor het slopen van het inpandige wordt de nodige kennis en kundigheid vereist. Ons gekwalificeerde personeel blijft continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de sloop- en demontagebranche. Ook hebben zij de beschikking over de benodigde gereedschappen wat ook een absolute must is voor de uiteenlopende werkzaamheden die zij uitvoeren zoals het leegslopen van gebouwen (strippen) en het ontmantelen van allerlei duurzame producten en installaties.

Ons gekwalificeerde personeel blijft continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de sloop- en demontagebranche.

Bij precisiesloop, mits uitgevoerd op de juiste wijze, is het mogelijk bepaalde materialen her te gebruiken. Duurzame producten welke hergebruikt kunnen worden bij bv renovatie. Denk hierbij aan bv; vloerdelen, balken, deuren, kozijnen, panelen, dakpannen etc.

Renovatiesloop- en precisiesloop worden zo milieuvriendelijk en veilig mogelijk conform geldende wet- en regelgeving, specifieke voorwaarden en eisen van de opdrachtgever uitgevoerd. Per project wordt door ons bedrijfsbureau conform VCA**en SVMS-007 een VGWM Sloopplan samengesteld hierin is een volledige scheiding van materialen, zoals schroot, non-ferro, puin, gips, glas, pvc, isolatiematerialen, en hout opgenomen. 98% van alle afkomende materialen worden voor nuttig hergebruik gesorteerd en gerecycled hierdoor is er minder belasting voor het milieu en zijn de kosten van het afvoeren en verwerken van materialen een stuk goedkoper.
Alle veiligheidsaspecten en werkzaamheden worden per project geïnventariseerd en beoordeeld en worden doormiddel van een Taak Risico Analyse (TRA) opgenomen in het VGWM Sloopplan.

Heeft u vragen over sloopwerk of het veilig af (laten) voeren van uw puin, bouw- en sloopafval, kunt u ten aller tijden bij Mussche BV terecht. Zowel voor bedrijven als voor particulieren. Mocht u zelf de sloopwerkzaamheden uit willen voeren maar zit u verlegen met het afvoeren van het materiaal cq. afval, geen probleem…ook dit kunnen wij voor u verzorgen.