Privacy verklaring
voor meer info: 0522 46 37 07

Privacy verklaring

 Mussche BV, gevestigd aan de Hoefsmid 20 te Staphorst, heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden bepaalde persoonsgegevens nodig. In deze verklaring laten wij u weten welke gegevens wij kunnen verwerken en met welk doel.

Wij vinden het uitermate belangrijk uw persoonsgegevens met grote zorgzaamheid te behandelen;

 • Wij verwerken alleen die gegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering of voor wettelijke taken.
 • Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de doeleinden beschreven in deze verklaring.
 • Wij zorgen voor een goede beveiliging van onze systemen.
 • Wij maken gebruik van cookies op onze website.

 

Verwerken persoonsgegevens

 Mussche BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken;

 • (Bedrijfs)naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens
 • E-mail
 • BTW nummer

 

Doelstelling verwerken persoonsgegevens

 Mussche BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

 • Leveren van goederen en/of diensten
 • Telefonisch en/of email contact indien noodzakelijk voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden en/of voor de juiste levering van de goederen.
 • Afhandelen van de betalingen.
 • Mussche BV verwerkt ook persoonsgegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, oa. voor het verwerken van de belastingaangifte.

 

Bewaren persoonsgegevens

 Mussche BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Voor onze administratie hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen van 7 jaar. Uitzondering hierop zijn de projecten die een langere looptijd hebben en waar sprake is van een garantietermijn.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 U heeft het recht om gegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen bepaald gebruik. U kunt hiervoor een verzoek indienen via [email protected] waarna uw verzoek in behandeling zal worden genomen.

 

Persoonsgegevens beveiligen

Mussche BV neemt de bescherming van uw persoonsgegevens  serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet voldoende beveiligd zijn, kunt u contact opnemen met [email protected]